Jak finansować działalność organizacji pozarządowej?

Skąd brać środki na działalność organizacji non-profit?

Dla wielu organizacji pozarządowych, jednymi z poważniejszych barier w codziennej działalności są ograniczenia budżetowe. Finansowanie działania fundacji czy stowarzyszenia nie jest sprawą łatwą. Są to przecież organizacje nastawione na realizację celów statutowych, a nie na generowanie zysków. Jednak do zdobycia funduszy na bieżące wydatki każda organizacja pozarządowa ma możliwości, które warto wykorzystywać. Skąd brać fundusze […]

Czytaj dalej


Prowadzenie działalności gospodarczej – sposób na finansowanie organizacji

Organizacja non-profit może prowadzić działalność gospodarczą

Organizacje pozarządowe funkcjonują w rzeczywistości rynkowej, tak jak wszystkie inne podmioty czy instytucje. Nie zawsze mogą liczyć na środki pochodzące z datków czy darowizn, trudno też w całości oprzeć finansowanie swojej działalności statutowej wyłącznie o dotacje czy darowizny, które uzależniają działalność od widzimisię sponsora. Dlatego też wiele NGO po prostu prowadzi działalność gospodarczą, aby w […]

Czytaj dalej


Zmiany w finansowaniu organizacji pozarządowych – co oznaczają?

Co zmieni się w finansowaniu NGO?

Rząd zapowiedział, że zamierza całkowicie zreformować finansowanie organizacji pozarządowych. Pomysł bardzo radykalnych zmian w całym systemie funkcjonowania NGO tłumaczy się chęcią stworzenia jasnych zasad, na jakich miałoby odtąd się odbywać finansowanie organizacji non-profit. Wiele fundacji i stowarzyszeń z dużą niepewnością podchodzi do proponowanych zmian. Co i kiedy ma się zmienić i na czym miałaby polegać […]

Czytaj dalej


Czy organizacja pozarządowa może zaciągać pożyczki?

Pożyczki dla trzeciego sektora

Każda organizacja pozarządowa może znaleźć się w sytuacji, gdy na bieżące wydatki po prostu zaczyna brakować pieniędzy. Może to dotknąć również te fundacje i stowarzyszenia, które otrzymały dofinansowanie na określony projekt, ale kolejna rata dofinansowania, z różnych powodów opóźnia i się i zaczyna brakować środków na regulację bieżących zobowiązań. Aby uchronić się przed chwilową utrata […]

Czytaj dalej


Organizacje pozarządowe – jak możemy je wspierać?

Jak wspierać NGO?

W Polsce działa bardzo wiele organizacji pozarządowych, tzw. organizacji non-profit, których działanie nie jest nastawione na zysk, ale raczej ma służyć wspieraniu wybranego celu. Nazywane często tzw. trzecim sektorem (po administracji publicznej oraz przedsiębiorcach). Organizacje pozarządowe działają na rzecz publicznego interesu, ale powstają z inicjatywy prywatnych osób, które stają się ich założycielami. Dlaczego warto wspierać […]

Czytaj dalej