Czym jest Narodowy Instytut Wolności? Program wsparcia sektora OPP

Program OPP a Narodowy Instytut Wolności

Organizacje non-profit, czyli organizacje pożytku publicznego to działalności stworzone w celu pomagania ludziom i zwierzętom. Potrzeby finansowe takich instytucji są zazwyczaj bardzo szerokie. W 2017 roku w celu pomocy tym organizacjom, rząd stworzył Narodowy Instytut Wolności. Czym jest Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego? W jaki sposób pomaga fundacjom i stowarzyszeniom? Zapraszamy do artykułu.

Czytaj dalej


Jak działa Polski Związek Funduszy Pożyczkowych?

Czym jest Polski Związek Funduszy Pożyczkowych?

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych zarejestrowano i wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, w 2010 roku. Wcześniej, w latach 2002-2008 podobne funkcje spełniało Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, powołane przez przedstawicieli ponad 50 krajowych Funduszy Pożyczkowych, działających jako pozarządowe organizacje non-profit. Działalność i cele Związku, zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, reguluje jego statut. Najważniejsze decyzje w […]

Czytaj dalej


Czy organizacje pozarządowe są nam potrzebne?

Jak działają organizacje non-profit?

Osoba mniej zorientowana w działalności wielu organizacji pozarządowych mogłaby się zastanawiać nad sensem istnienia tego typu inicjatyw. Bardzo często ich utrzymanie jest przecież dosyć kosztowne, a finansowanie oparte głównie o dotacje często sprawia, że tak naprawdę te koszty ponoszą głównie podatnicy. Z drugiej strony organizacje non-profit, niezależne od instytucji państwowych i administracji publicznej wnoszą do […]

Czytaj dalej