Jak działa Polski Związek Funduszy Pożyczkowych?

Czym jest Polski Związek Funduszy Pożyczkowych?

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych zarejestrowano i wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, w 2010 roku. Wcześniej, w latach 2002-2008 podobne funkcje spełniało Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, powołane przez przedstawicieli ponad 50 krajowych Funduszy Pożyczkowych, działających jako pozarządowe organizacje non-profit. Działalność i cele Związku, zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, reguluje jego statut. Najważniejsze decyzje w […]

Czytaj dalej


Czy organizacje pozarządowe są nam potrzebne?

Jak działają organizacje non-profit?

Osoba mniej zorientowana w działalności wielu organizacji pozarządowych mogłaby się zastanawiać nad sensem istnienia tego typu inicjatyw. Bardzo często ich utrzymanie jest przecież dosyć kosztowne, a finansowanie oparte głównie o dotacje często sprawia, że tak naprawdę te koszty ponoszą głównie podatnicy. Z drugiej strony organizacje non-profit, niezależne od instytucji państwowych i administracji publicznej wnoszą do […]

Czytaj dalej


Czy na organizacji pozarządowej da się zarobić?

Czy działalność NGO jest dochodowa?

Wokół zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych narosło sporo wątpliwości. Nie dla każdego jest jasne czym typowe NGO różni się od całkowicie prywatnych, podejmowanych dla zysku, przedsięwzięć. Wiele kontrowersji wzbudza wciąż finansowanie działalności fundacji i stowarzyszeń. Przeciwnicy tego typu inicjatyw czasami w wątpliwość podają szczerość intencji założycieli tego typu organizacji, zarzucając im, że tego typu działalność jest […]

Czytaj dalej