Jak działa Polski Związek Funduszy Pożyczkowych?

Czym jest Polski Związek Funduszy Pożyczkowych?

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych zarejestrowano i wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, w 2010 roku. Wcześniej, w latach 2002-2008 podobne funkcje spełniało Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, powołane przez przedstawicieli ponad 50 krajowych Funduszy Pożyczkowych, działających jako pozarządowe organizacje non-profit. Działalność i cele Związku, zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, reguluje jego statut. Najważniejsze decyzje w […]

Czytaj dalej


Czy na organizacji pozarządowej da się zarobić?

Czy działalność NGO jest dochodowa?

Wokół zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych narosło sporo wątpliwości. Nie dla każdego jest jasne czym typowe NGO różni się od całkowicie prywatnych, podejmowanych dla zysku, przedsięwzięć. Wiele kontrowersji wzbudza wciąż finansowanie działalności fundacji i stowarzyszeń. Przeciwnicy tego typu inicjatyw czasami w wątpliwość podają szczerość intencji założycieli tego typu organizacji, zarzucając im, że tego typu działalność jest […]

Czytaj dalej


Jak finansować działalność organizacji pozarządowej?

Skąd brać środki na działalność organizacji non-profit?

Dla wielu organizacji pozarządowych, jednymi z poważniejszych barier w codziennej działalności są ograniczenia budżetowe. Finansowanie działania fundacji czy stowarzyszenia nie jest sprawą łatwą. Są to przecież organizacje nastawione na realizację celów statutowych, a nie na generowanie zysków. Jednak do zdobycia funduszy na bieżące wydatki każda organizacja pozarządowa ma możliwości, które warto wykorzystywać. Skąd brać fundusze […]

Czytaj dalej


Prowadzenie działalności gospodarczej – sposób na finansowanie organizacji

Organizacja non-profit może prowadzić działalność gospodarczą

Organizacje pozarządowe funkcjonują w rzeczywistości rynkowej, tak jak wszystkie inne podmioty czy instytucje. Nie zawsze mogą liczyć na środki pochodzące z datków czy darowizn, trudno też w całości oprzeć finansowanie swojej działalności statutowej wyłącznie o dotacje czy darowizny, które uzależniają działalność od widzimisię sponsora. Dlatego też wiele NGO po prostu prowadzi działalność gospodarczą, aby w […]

Czytaj dalej


Zmiany w finansowaniu organizacji pozarządowych – co oznaczają?

Co zmieni się w finansowaniu NGO?

Rząd zapowiedział, że zamierza całkowicie zreformować finansowanie organizacji pozarządowych. Pomysł bardzo radykalnych zmian w całym systemie funkcjonowania NGO tłumaczy się chęcią stworzenia jasnych zasad, na jakich miałoby odtąd się odbywać finansowanie organizacji non-profit. Wiele fundacji i stowarzyszeń z dużą niepewnością podchodzi do proponowanych zmian. Co i kiedy ma się zmienić i na czym miałaby polegać […]

Czytaj dalej