Czy organizacja pozarządowa może zaciągać pożyczki?

Pożyczki dla trzeciego sektora

Każda organizacja pozarządowa może znaleźć się w sytuacji, gdy na bieżące wydatki po prostu zaczyna brakować pieniędzy. Może to dotknąć również te fundacje i stowarzyszenia, które otrzymały dofinansowanie na określony projekt, ale kolejna rata dofinansowania, z różnych powodów opóźnia i się i zaczyna brakować środków na regulację bieżących zobowiązań. Aby uchronić się przed chwilową utrata […]

Czytaj dalej


Organizacje pozarządowe – jak możemy je wspierać?

Jak wspierać NGO?

W Polsce działa bardzo wiele organizacji pozarządowych, tzw. organizacji non-profit, których działanie nie jest nastawione na zysk, ale raczej ma służyć wspieraniu wybranego celu. Nazywane często tzw. trzecim sektorem (po administracji publicznej oraz przedsiębiorcach). Organizacje pozarządowe działają na rzecz publicznego interesu, ale powstają z inicjatywy prywatnych osób, które stają się ich założycielami. Dlaczego warto wspierać […]

Czytaj dalej