Jak przekazać 1% podatku na OPP

Jak przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego

Przekazanie 1 procenta podatku jest bardzo proste. Wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać konkretną kwotę, którą Urząd Skarbowy odda na wybraną Organizację Pożytku Publicznego. Dzięki temu fundacje i stowarzyszenia mogą realizować ważne dla społeczeństwa cele. Konsumenci i przedsiębiorcy nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Przekaż 1% podatku. To nic nie kosztuje

Każdy podatnik raz w roku może wesprzeć organizacje pożytku publicznego w Polsce. Jak to zrobić? Wystarczy przekazać 1 proc. podatku. Dzięki temu państwo przekazuje uzbierane w ten sposób pieniądze na cele charytatywne.

1 procent podatku to 1/100 podatku, który odprowadza się do Skarbu Państwa. Kwotę tą zaokrągla się w dół do dziesiątek. Kwota przekazana na organizacje publiczne nie może przekroczyć 1 procenta. Dodatkowo, chcąc przekazać taką dotację, należy sprawdzić czy dana organizacja istnieje w wykazie organizacji pożytku publicznego. Jeśli tak nie jest, to urząd skarbowy nie przekaże tego procenta.

Procedura przekazania 1 procenta podatku jest prosta. Wystarczy odliczoną kwotę podać na formularzu PIT w odpowiedniej rubryce. Podatnik przekazuje tym samym niewielką część tego co i tak musi oddać, nie ponosi też dodatkowych kosztów.

Kto może przekazać 1 procent podatku?

Prawie każdy może podzielić się swoim procentem podatku z potrzebującymi. Urząd Skarbowy przyjmie go od osób, które:

 • posiadają dochody z tytułu umowy o pracę,
 • otrzymują dochody z tytułu umowy o zlecenie i o dzieło,
 • uzyskali przychód z tytułu praw autorskich, sprzedaży i papierów wartościowych,
 • podatnicy opłacający podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym od działalności gospodarczej.

Ale 1 procent podatku można też oddać przy okazji rozliczania kapitału pieniężnego. Podobnie w przypadku kapitału z praw majątkowych i przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Dodatkowo osoba, która rozlicza PIT na dwóch formularzach, może 1 procent z każdego przekazać na inną organizację.

Komu przekazać 1% podatku w 2018 roku? Lista organizacji pożytku publicznego

Podatnicy mogą osobiście zdecydować, komu chcą powierzyć swój 1 procent. Jest to prosta procedura. Polega na wpisaniu w odpowiednią rubrykę numeru KRS. Jest to numer przyznawany każdej Organizacji Pożytku Publicznego. Istnieje wiele kategorii, w których te organizacje mogą się mieścić:

 • działalność społeczna,
 • edukacja i wychowanie,
 • wsparcie osób niepełnosprawnych,
 • kultura, sztuka i technologia,
 • ochrona zdrowia i życia,
 • działalność charytatywna,
 • sport i rekreacja,
 • pomoc dzieciom,
 • ochrona środowiska i praw zwierząt,
 • pomoc starszym i weteranom.

Organizacji Pożytku Publicznego można poszukać według bardziej szczegółowych informacji. Np. wybrać czy chce się pomóc ludziom chorym, bezdomnym, dzieciom czy rodzinom. W rubryce “informacje uzupełniające” w formularzu PIT można też zaznaczyć, na co konkretnie przekazywane są pieniądze.

Czym są Organizacje Pożytku Publicznego i jak uzyskać status OPP

Wszystkie fundacje i organizacje działające charytatywnie mogą zyskać status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest on przyznawany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dla fundacji działającej na rzecz społeczności jest to duże wyróżnienie, ale pociąga też liczne obowiązki.

Status OPP można uzyskać na wniosek skierowany do Krajowego Rejestru Sądowego. Można to zrobić, kiedy zostaną spełnione warunki stawiane takim organizacjom przez ustawodawcę (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Organizacja samorządowa musi:

 • prowadzić działalność pożytku publicznego co najmniej przez 2 lata,
 • kierować swoje działania do szerszej grupy osób,
 • posiadać zarząd, którego członkowie nie byli karani,
 • posiadać statut chroniący majątek organizacji (m.in. nie posiada prawa do udzielania pożyczek członkom organizacji),
 • udokumentować zakupy towarów i usług związane z organizacją,
 • nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać na działalność pożytku publicznego.

Po uzyskaniu statusu Organizacji Pożytku Publicznego organizacja nadal musi spełniać powyższe warunki. Jednak obowiązki takiej fundacji na tym się nie kończą. Przede wszystkim musi zachować większą przejrzystość w działaniach. Stąd m.in. musi umieszczać sprawozdanie finansowe i merytoryczne w ciągu danego roku – zarówno w bazie internetowej ministerstwa, jak i na własnej stronie internetowej. Z kolei dzięki temu każdy z nas może dowiedzieć się na co konkretnie organizacja wydaje pieniądze.

Fundacje utrzymują się głównie dzięki wsparciu społeczeństwa. To dlatego 1 proc podatku jest tak ważny. Tylko posiadając odpowiednie fundusze mogą realizować cele, które służą dobru ogólnemu. Dzięki możliwości przekazania podatku, podatnik ma więc możliwość wspierania tych, którzy od pomocy są uzależnieni.