Pożyczki dla trzeciego sektora

Czy organizacja pozarządowa może zaciągać pożyczki?

Każda organizacja pozarządowa może znaleźć się w sytuacji, gdy na bieżące wydatki po prostu zaczyna brakować pieniędzy. Może to dotknąć również te fundacje i stowarzyszenia, które otrzymały dofinansowanie na określony projekt, ale kolejna rata dofinansowania, z różnych powodów opóźnia i się i zaczyna brakować środków na regulację bieżących zobowiązań. Aby uchronić się przed chwilową utrata płynności finansowej, organizacja pozarządowa może starać się po prostu pożyczyć brakujące pieniądze, tym bardziej, że wraz z wpłynięciem na jej konto zabudżetowanych środków, będzie miała przecież środki na jej spłatę.

Od kogo organizacja pozarządowa może pożyczać pieniądze?

Pożyczki może udzielić organizacji zarówno instytucja, która udziela takich pożyczek, jak taka, która zajmuje się na co dzień zupełnie innymi rzeczami. Pożyczkodawcą może równie dobrze być inna fundacja lub stowarzyszenie, które zechce takiej pożyczki udzielić, albo specjalnie powołany do takich celów fundusz pożyczkowy. Nie ma również żadnych przeszkód prawnych, aby takiej pożyczki udzieliła organizacji osoba prywatna. Może to być przy tym zarówno osoba będąca np. członkiem danego stowarzyszenia, zasiadająca w zarządzie fundacji czy w jakiś inny sposób związana z daną organizacją, jak i osoba niemająca z nią żadnego związku.

Jeśli kwota pożyczki będzie wyższa niż określone w Kodeksie Cywilnym 500 złotych, trzeba spisać umowę, która powinna zawierać wysokość pożyczki, dzień i termin jej udzielenia, przeznaczenie, oprocentowanie i formę zabezpieczenia, numery kont (zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy) oraz informacje o opodatkowaniu (albo o zwolnieniu z podatku) od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli w tego typu umowie nie będzie zawarta również informacja o terminie zwrotu pożyczki, Kodeks Cywilny stanowi, że upłynie ona po 6 tygodniach od wypowiedzenia umowy przez pożyczkobiorcę.

Oprocentowanie pożyczki i inne związane z nią opłaty.

Pożyczka udzielana organizacji pozarządowej może być oprocentowana, ale nie musi – wszystko zależy od ustaleń między pożyczkobiorcą i pożyczkodawcą. Nie ma tu znaczenia ani cel ani na przeznaczenie pożyczanych pieniędzy. Pożyczkę nieoprocentowaną można uzyskać tak samo na działalność statutową, jak i na dowolne cele, na jakie zechce je przeznaczyć organizacja pozarządowa. Jeżeli organizacja pozarządowa zaciąga pożyczkę w instytucji finansowej, zazwyczaj taka pożyczka będzie oprocentowana, mogą być z nią także związane inne, określone umową opłaty. Trzeba bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami, na jakich będzie udzielana taka pożyczka oraz warunkami i harmonogramem spłat. Koniecznie trzeba również sprawdzić, czy będzie możliwa np. wcześniejsza spłata takiego zobowiązania i czy nie wiąże się ona z dodatkowymi kosztami.

Pożyczka na działalność gospodarczą

Jeżeli dana organizacja prowadzi działalność gospodarczą i chce zapewnić jej finansowanie za pośrednictwem pożyczki, nie mając jeszcze zagwarantowanych środków na realizację żadnych projektów, trzeba wziąć pod uwagę również ryzyko, jakim może być obarczone całe przedsięwzięcie.