Jak działają organizacje non-profit?

Czy organizacje pozarządowe są nam potrzebne?

Osoba mniej zorientowana w działalności wielu organizacji pozarządowych mogłaby się zastanawiać nad sensem istnienia tego typu inicjatyw. Bardzo często ich utrzymanie jest przecież dosyć kosztowne, a finansowanie oparte głównie o dotacje często sprawia, że tak naprawdę te koszty ponoszą głównie podatnicy. Z drugiej strony organizacje non-profit, niezależne od instytucji państwowych i administracji publicznej wnoszą do przestrzeni społecznej bardzo wiele, często ich inicjatywy są niezwykle pożyteczne i trudno tak naprawdę wyobrazić sobie współczesne państwo funkcjonujące bez rozwiniętego systemu organizacji pozarządowych.

Koszty utrzymania organizacji pozarządowych

Działalność organizacji non-profit generuje często bardzo duże koszty. Zatrudnianie pracowników, ich pensje, ubezpieczenia, koszty wyjazdów, szkoleń, wydatki związane z prowadzeniem biura, wynajmem lokali – to wszystko składa się na, całkiem niemałe, koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem organizacji pozarządowej. Koszty, które, przynajmniej w pewnym stopniu, ponosimy wszyscy – wszak dotacje, które w wielu wypadkach są jednym z głównym źródeł finansowania działalności organizacji non-profit są pokrywane pośrednio i z naszych podatków.

Kto za to płaci? Po części wszyscy finansujemy organizacje non-profit

Organizacje pozarządowe mogą pozyskiwać niezbędne im do codziennej działalności środki na wiele sposobów. Bardzo często jednak głównym, a na pewno jednym z ważniejszych źródeł finansowania są dotacje, o które od różnych urzędów państwowych i publicznych mogą się starać fundacje i stowarzyszenia. Dotacje mogą więc przyznawać np. urzędy samorządowe – urząd miasta, albo urząd gminy, na jakiej terenie działa dana organizacja może przyznać jej dotację i wesprzeć w ten sposób jej działalność. Oczywiście środki, jakimi dysponuje samorząd pochodzą z podatków mieszkańców danej gminy czy miasta i w ten sposób wszyscy podatnicy łożą na utrzymanie NGO, często zupełnie nieświadomie.

Korzyści z działalności NGO również czerpiemy wszyscy

Tak naprawdę, nawet z działalności organizacji o lokalnym zasięgu, albo takich, których działalność wydaje nam się całkowicie niezwiązana z naszym życiem, wszyscy czerpiemy bardzo wiele korzyści z ich funkcjonowania. Szereg inicjatyw podejmowanych przez rozmaite fundacje i stowarzyszenia, oprócz korzyści, które bezpośrednio odczuwają różni ludzie na skutek ich działań (np. podopieczni fundacji) sprawiają również, że coraz więcej ludzi wokół nas chce po prostu robić coś pożytecznego dla innych. Nie do przecenienia jest rola organizacji pozarządowych w animacji ruchów obywatelskich czy stosunków dobrosąsiedzkich. Tego typu organizacje non-profit sprawiają po prostu, że ludziom dużo bardziej się chce zmienić coś w swoim otoczeniu i dzięki takim organizacjom i ich działaniom, coraz więcej zmian w tym otoczeniu zachodzi.

Korzystamy na tym więc wszyscy. W dzisiejszym świecie, inicjatywy podejmowane przez niezależne organizacje pozarządowe, niezwiązane z bieżącą polityką i całkowicie od niej oderwane są jednym z fundamentów nowoczesnego państwa, w którym to obywatele troszczą się o siebie nawzajem.