Czy działalność NGO jest dochodowa?

Czy na organizacji pozarządowej da się zarobić?

Wokół zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych narosło sporo wątpliwości. Nie dla każdego jest jasne czym typowe NGO różni się od całkowicie prywatnych, podejmowanych dla zysku, przedsięwzięć. Wiele kontrowersji wzbudza wciąż finansowanie działalności fundacji i stowarzyszeń. Przeciwnicy tego typu inicjatyw czasami w wątpliwość podają szczerość intencji założycieli tego typu organizacji, zarzucając im, że tego typu działalność jest dla nich po prostu sposobem na łatwy zarobek i ominięcie niektórych przepisów, zwłaszcza konieczności odprowadzania niektórych podatków. Czy rzeczywiście więc na organizacji pozarządowej można zarobić? Jak to wygląda w praktyce?

Jak wyglądają pensje i ile można zarobić jako pracownik NGO?

Wokół wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych narosło już wiele mitów. Tymczasem działalność prawie połowy tego typu organizacji opiera się na pracy społecznej. Pozostała część zatrudnia pracowników na podstawie różnych umów o pracę, a mediana miesięcznego wynagrodzenia osób zatrudnionych w NGO wynosiła w 2015 roku 3700 roku. Oczywiście najwyższe wynagrodzenia oferowały swoim pracownikom największe organizacje pozarządowe, a najwyższe pensje pobierały w nich głównie osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych oraz dyrektorzy i członkowie zarządu. Mniejsze organizacje, szczególnie te zatrudniające do kilku osób, działające na terenie mniejszych miast, oferują swoim pracownikom mniejsze pieniądze.

Organizacje pozarządowe są takim samym pracodawcą, jak każdy inny. Relacje między pracodawcą a pracownikami określa Kodeks Pracy i NGO także mu podlegają. Trzeba również pamiętać, że organizacja, jak i każdy inny pracodawca, chcąc zatrudnić ludzi o określonych kwalifikacjach musi o nich często konkurować z firmami czy korporacjami nastawionymi na zysk, które są w stanie zaoferować wysoko wykwalifikowanym specjalistom bardzo konkurencyjne warunki.

Nigdy nie ma gwarancji, że uda się zapewnić finansowanie wszystkich projektów

Organizacje pozarządowe bardzo często finansowanie swoich inicjatyw opierają o środki uzyskane z dotacji i darowizn. Nie są to oczywiście źródła w pełni przewidywalne, nigdy nie ma więc gwarancji, że dany projekt rzeczywiście uda się sfinansować. Czasami aby zapewnić fundusze na prowadzenie działalności NGO po prostu pożyczają pieniądze od innych instytucji czy organizacji.

Organizacje typu non-profit nie są nastawione na zysk

Organizacji pozarządowych nie należy mylić z przedsięwzięciami nastawionymi na wypracowanie określonego zysku. Owszem, funkcjonując w realiach rynkowych, także i organizacje non-profit muszą starać się pozyskiwać fundusze na swoją działalność, ale stworzone są do realizacji celów określonych w statucie, a nie do generowania zysków. Często zresztą na realizację zaplanowanych projektów organizacjom po prostu brakuje funduszy. Czasem ze względu na opóźnienia w wypłacaniu środków z przyznanych grantów, czasem z niemożności znalezienia i pozyskania sponsora danego przedsięwzięcia, a czasem z zupełnie prozaicznych powodów, organizacje NGO miewają problemy finansowe i muszą ratować się pożyczkami.