Czy na organizacji pozarządowej da się zarobić?

Czy działalność NGO jest dochodowa?

Wokół zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych narosło sporo wątpliwości. Nie dla każdego jest jasne czym typowe NGO różni się od całkowicie prywatnych, podejmowanych dla zysku, przedsięwzięć. Wiele kontrowersji wzbudza wciąż finansowanie działalności fundacji i stowarzyszeń. Przeciwnicy tego typu inicjatyw czasami w wątpliwość podają szczerość intencji założycieli tego typu organizacji, zarzucając im, że tego typu działalność jest […]

Czytaj dalej


Organizacje pozarządowe – na co wydają swoje pieniądze?

Jakie są główne wydatki organizacji non-profit?

Organizacje pozarządowe w trakcie swojej działalności ponoszą różne koszty. Mimo, iż same nie są nastawione na wypracowanie zysku, muszą przecież płacić za towary, usługi i inne zasoby niezbędne do wykonywania statutowej działalności. Organizacje non-profit zatrudniają pracowników, organizują im stanowiska pracy – wynajmują lokale, kupują sprzęt (komputery, sprzęt biurowy) czy ponoszą koszty związane z wyjazdami służbowymi. […]

Czytaj dalej


Czy każda organizacja pozarządowa jest organizacją pożytku publicznego?

Które NGO mogą zostać organizacjami pożytku publicznego?

Dla wielu osób organizacja non-profit i organizacja pożytku publicznego to pojęcia tożsame. Tymczasem nie każda fundacja, stowarzyszenie czy np. klub sportowy jest równocześnie organizacją pożytku publicznego i w związku z tym nie każda tego typu organizacja może czerpać z tego tytułu przypisane tylko OPP przywileje. Przywileje wynikające z uzyskania statusu OPP OPP, czyli organizacje pożytku […]

Czytaj dalej


Jak finansować działalność organizacji pozarządowej?

Skąd brać środki na działalność organizacji non-profit?

Dla wielu organizacji pozarządowych, jednymi z poważniejszych barier w codziennej działalności są ograniczenia budżetowe. Finansowanie działania fundacji czy stowarzyszenia nie jest sprawą łatwą. Są to przecież organizacje nastawione na realizację celów statutowych, a nie na generowanie zysków. Jednak do zdobycia funduszy na bieżące wydatki każda organizacja pozarządowa ma możliwości, które warto wykorzystywać. Skąd brać fundusze […]

Czytaj dalej


Prowadzenie działalności gospodarczej – sposób na finansowanie organizacji

Organizacja non-profit może prowadzić działalność gospodarczą

Organizacje pozarządowe funkcjonują w rzeczywistości rynkowej, tak jak wszystkie inne podmioty czy instytucje. Nie zawsze mogą liczyć na środki pochodzące z datków czy darowizn, trudno też w całości oprzeć finansowanie swojej działalności statutowej wyłącznie o dotacje czy darowizny, które uzależniają działalność od widzimisię sponsora. Dlatego też wiele NGO po prostu prowadzi działalność gospodarczą, aby w […]

Czytaj dalej