Organizacje pozarządowe – na co wydają swoje pieniądze?

Jakie są główne wydatki organizacji non-profit?

Organizacje pozarządowe w trakcie swojej działalności ponoszą różne koszty. Mimo, iż same nie są nastawione na wypracowanie zysku, muszą przecież płacić za towary, usługi i inne zasoby niezbędne do wykonywania statutowej działalności. Organizacje non-profit zatrudniają pracowników, organizują im stanowiska pracy – wynajmują lokale, kupują sprzęt (komputery, sprzęt biurowy) czy ponoszą koszty związane z wyjazdami służbowymi. […]

Czytaj dalej


Czy każda organizacja pozarządowa jest organizacją pożytku publicznego?

Które NGO mogą zostać organizacjami pożytku publicznego?

Dla wielu osób organizacja non-profit i organizacja pożytku publicznego to pojęcia tożsame. Tymczasem nie każda fundacja, stowarzyszenie czy np. klub sportowy jest równocześnie organizacją pożytku publicznego i w związku z tym nie każda tego typu organizacja może czerpać z tego tytułu przypisane tylko OPP przywileje. Przywileje wynikające z uzyskania statusu OPP OPP, czyli organizacje pożytku […]

Czytaj dalej


Jak finansować działalność organizacji pozarządowej?

Skąd brać środki na działalność organizacji non-profit?

Dla wielu organizacji pozarządowych, jednymi z poważniejszych barier w codziennej działalności są ograniczenia budżetowe. Finansowanie działania fundacji czy stowarzyszenia nie jest sprawą łatwą. Są to przecież organizacje nastawione na realizację celów statutowych, a nie na generowanie zysków. Jednak do zdobycia funduszy na bieżące wydatki każda organizacja pozarządowa ma możliwości, które warto wykorzystywać. Skąd brać fundusze […]

Czytaj dalej


Prowadzenie działalności gospodarczej – sposób na finansowanie organizacji

Organizacja non-profit może prowadzić działalność gospodarczą

Organizacje pozarządowe funkcjonują w rzeczywistości rynkowej, tak jak wszystkie inne podmioty czy instytucje. Nie zawsze mogą liczyć na środki pochodzące z datków czy darowizn, trudno też w całości oprzeć finansowanie swojej działalności statutowej wyłącznie o dotacje czy darowizny, które uzależniają działalność od widzimisię sponsora. Dlatego też wiele NGO po prostu prowadzi działalność gospodarczą, aby w […]

Czytaj dalej


Zmiany w finansowaniu organizacji pozarządowych – co oznaczają?

Co zmieni się w finansowaniu NGO?

Rząd zapowiedział, że zamierza całkowicie zreformować finansowanie organizacji pozarządowych. Pomysł bardzo radykalnych zmian w całym systemie funkcjonowania NGO tłumaczy się chęcią stworzenia jasnych zasad, na jakich miałoby odtąd się odbywać finansowanie organizacji non-profit. Wiele fundacji i stowarzyszeń z dużą niepewnością podchodzi do proponowanych zmian. Co i kiedy ma się zmienić i na czym miałaby polegać […]

Czytaj dalej