Czym jest Polski Związek Funduszy Pożyczkowych?

Jak działa Polski Związek Funduszy Pożyczkowych?

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych zarejestrowano i wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, w 2010 roku. Wcześniej, w latach 2002-2008 podobne funkcje spełniało Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, powołane przez przedstawicieli ponad 50 krajowych Funduszy Pożyczkowych, działających jako pozarządowe organizacje non-profit. Działalność i cele Związku, zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, reguluje jego statut. Najważniejsze decyzje w Związku podejmuje Walne Zebranie Członków, a jego pracami kieruje Zarząd powołany przez założycieli Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych. Działania Zarządu podlegają z kolei ocenie Komisji Rewizyjnej.

Czemu służy PZFP i jakie są cele jego działalności?

Mimo dostępności na rynku usług finansowych bardzo wielu produktów kierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, dla wielu nowo powstałych firm uzyskanie kredytu lub pożyczki jest w praktyce niezwykle trudne i skomplikowane. Ze względu na brak historii kredytowej, kredyt z banku dla wielu przedsiębiorców jest praktycznie nieosiągalny.

W odpowiedzi na ich potrzeby, od początku lat 90 rozwija się w Polsce sieć funduszy pożyczkowych, które mają zapewnić finansowanie zewnętrzne dla mikroprzedsiębiorców, osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych średnich przedsiębiorstw. To właśnie rozwój systemu takich funduszy jest głównym celem działalności i powodem powołania do życia Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych.

Związek skupia się przede wszystkim na tworzeniu i rozwoju niezależnego systemu, który umożliwiałby finansowanie już od samego początku działania przedsiębiorców z sektora MŚP, a więc małych i średnich przedsiębiorstw oraz tzw. mikroprzedsiębiorców. Przedsiębiorcy ci bardzo często nie są w stanie spełnić wymogów proceduralnych banków komercyjnych i w związku z tym nie mogą liczyć z ich strony na pożyczki i kredyty. W takiej sytuacji małe, rozwijające się firmy muszą szukać wsparcia właśnie w systemie funduszy pożyczkowych. W ten sposób są w stanie nie tylko uzyskać środki na start i rozwój całego przedsięwzięcia, ale i mogą zbudować sobie pozytywną historię kredytową, dzięki czemu łatwiej im będzie w przyszłości uzyskać finansowanie ze strony banków czy innych instytucji finansowych.

Kto może dołączyć do PZFP?

Członkiem Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych może zostać każdy, kto chce swoimi działaniami wspierać rozwój sieci funduszy pożyczkowych zapewniających finansowanie małym i średnim przedsiębiorstwom. Może to być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Wymagane jest przestrzeganie statutu Związku i aktywne uczestnictwo w jego pracach i bieżącej, zgodnej ze statutem Związku działalności, oraz regularne opłacanie składki członkowskiej. Każdy członek Związku musi również angażować się w działania funduszy pożyczkowych (głównie organizacji pozarządowych), dbać o dobre imię i renomę Związku. Aby zostać ubiegać się o członkostwo w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych należy wypełnić i wysłać na adres PZFP dostępną na stronie internetowej Związku deklarację.