Organizacje pozarządowe – jak możemy je wspierać?

Jak wspierać NGO?

W Polsce działa bardzo wiele organizacji pozarządowych, tzw. organizacji non-profit, których działanie nie jest nastawione na zysk, ale raczej ma służyć wspieraniu wybranego celu. Nazywane często tzw. trzecim sektorem (po administracji publicznej oraz przedsiębiorcach). Organizacje pozarządowe działają na rzecz publicznego interesu, ale powstają z inicjatywy prywatnych osób, które stają się ich założycielami. Dlaczego warto wspierać […]

Czytaj dalej