Czy na organizacji pozarządowej da się zarobić?

Czy działalność NGO jest dochodowa?

Wokół zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych narosło sporo wątpliwości. Nie dla każdego jest jasne czym typowe NGO różni się od całkowicie prywatnych, podejmowanych dla zysku, przedsięwzięć. Wiele kontrowersji wzbudza wciąż finansowanie działalności fundacji i stowarzyszeń. Przeciwnicy tego typu inicjatyw czasami w wątpliwość podają szczerość intencji założycieli tego typu organizacji, zarzucając im, że tego typu działalność jest […]

Czytaj dalej


Prowadzenie działalności gospodarczej – sposób na finansowanie organizacji

Organizacja non-profit może prowadzić działalność gospodarczą

Organizacje pozarządowe funkcjonują w rzeczywistości rynkowej, tak jak wszystkie inne podmioty czy instytucje. Nie zawsze mogą liczyć na środki pochodzące z datków czy darowizn, trudno też w całości oprzeć finansowanie swojej działalności statutowej wyłącznie o dotacje czy darowizny, które uzależniają działalność od widzimisię sponsora. Dlatego też wiele NGO po prostu prowadzi działalność gospodarczą, aby w […]

Czytaj dalej


Organizacje pozarządowe – jak możemy je wspierać?

Jak wspierać NGO?

W Polsce działa bardzo wiele organizacji pozarządowych, tzw. organizacji non-profit, których działanie nie jest nastawione na zysk, ale raczej ma służyć wspieraniu wybranego celu. Nazywane często tzw. trzecim sektorem (po administracji publicznej oraz przedsiębiorcach). Organizacje pozarządowe działają na rzecz publicznego interesu, ale powstają z inicjatywy prywatnych osób, które stają się ich założycielami. Dlaczego warto wspierać […]

Czytaj dalej