Czy organizacja pozarządowa może zaciągać pożyczki?

Pożyczki dla trzeciego sektora

Każda organizacja pozarządowa może znaleźć się w sytuacji, gdy na bieżące wydatki po prostu zaczyna brakować pieniędzy. Może to dotknąć również te fundacje i stowarzyszenia, które otrzymały dofinansowanie na określony projekt, ale kolejna rata dofinansowania, z różnych powodów opóźnia i się i zaczyna brakować środków na regulację bieżących zobowiązań. Aby uchronić się przed chwilową utrata […]

Czytaj dalej