Jak działa Polski Związek Funduszy Pożyczkowych?

Czym jest Polski Związek Funduszy Pożyczkowych?

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych zarejestrowano i wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, w 2010 roku. Wcześniej, w latach 2002-2008 podobne funkcje spełniało Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, powołane przez przedstawicieli ponad 50 krajowych Funduszy Pożyczkowych, działających jako pozarządowe organizacje non-profit. Działalność i cele Związku, zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, reguluje jego statut. Najważniejsze decyzje w […]

Czytaj dalej