Czy organizacje pozarządowe są nam potrzebne?

Jak działają organizacje non-profit?

Osoba mniej zorientowana w działalności wielu organizacji pozarządowych mogłaby się zastanawiać nad sensem istnienia tego typu inicjatyw. Bardzo często ich utrzymanie jest przecież dosyć kosztowne, a finansowanie oparte głównie o dotacje często sprawia, że tak naprawdę te koszty ponoszą głównie podatnicy. Z drugiej strony organizacje non-profit, niezależne od instytucji państwowych i administracji publicznej wnoszą do […]

Czytaj dalej


Organizacje pozarządowe – na co wydają swoje pieniądze?

Jakie są główne wydatki organizacji non-profit?

Organizacje pozarządowe w trakcie swojej działalności ponoszą różne koszty. Mimo, iż same nie są nastawione na wypracowanie zysku, muszą przecież płacić za towary, usługi i inne zasoby niezbędne do wykonywania statutowej działalności. Organizacje non-profit zatrudniają pracowników, organizują im stanowiska pracy – wynajmują lokale, kupują sprzęt (komputery, sprzęt biurowy) czy ponoszą koszty związane z wyjazdami służbowymi. […]

Czytaj dalej